Bölge Avantajları

antalya
 • Antalya’daki ticaret sektörü, toplam gelirlerin %34’ünü oluşturmaktadır.
 • Antalya  ihracatının  %67’si ve ithalâtının  %60’ı Avrupa Birliği ve üye ülkeleri ile gerçekleşmektedir.
 • Antalya Serbest Ticaret Bölgesi, Türkiye’de 21 serbest ticaret bölgesinden ikincisidir.
 • G20 Türkiye 2015 Zirvesi ile dünya liderleri Antalya’da ağırlandı.
 • Expo 2016- Türkiye’de düzenlenen ilk Expo olarak devam etmekte.
 • Boğaçayı Projesi ile Nehir Marinaları Projesi ve bir çok proje hayata geçiriliyor
 • Türkiye, genç nüfusu ile konut talebinin yüksek olduğu bir ülkedir. Yeni konutların yapılması için birçok şehirde, yeni yapılaşmalar, yeni semtler inşa edilmektedir. Bu gelişme de şehircilik altyapısında ve üst yapısında muhtelif ihtiyaçları gündeme
 • Antalya’nın yanı sıra, Anadolu’da birçok il, hızla yenilenmekte ve modernleşmektedir. Şehirlerin altyapı ve üst yapı ihtiyaçları sürekli güncel kalmaktadır.
 • Harika iklimi ve doğal güzellikleriyle ünlü Antalya, turizm ve tarım yatırımları ile çok hızlı büyüyen ve gelişen kentlerden biridir. Yeni inşa edilen semtler, şehir altyapısının da gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Antalya ve belediyeleri hızla gelişen, hızla büyüyen belediyelerdir. Bu gelişmenin, büyümenin doğal bir sonucu olarak da, farklı alanlarda ürün ve hizmet sunan tedarikçilere ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Antalya, ulaşım, konaklama, turizm ve tüm diğer imkânlarıyla, uluslararası fuarların organize edilmesi için ziyaretçi ve katılımcılara çok önemli fırsatlar sunmaktadır.
 • Uluslararası bir fuar organizatörü olarak Aktüel Expo, belediye başkanlarının, yerel yönetimlerin katkıları ve desteğiyle, Türkiye’nin uluslararası düzeydeki en iddialı şehircilik fuarını organize etmek için yola çıkmıştır.